Svenska English
Raceconsulting
VOC Sverigeserien

Race Consultings resultattjänst

Rally Killingen Officiell slutlig

Klasser
 Debutant 
1 deltagare
 Ungdomsrally 
2 deltagare
 VOC Elit A 
12 deltagare
 VOC Elit B 
10 deltagare
 VOC Cup 
22 deltagare
 Appendix K 
2 deltagare
 A-förare Grupp E 
1 deltagare
 B-förare Grupp E 
1 deltagare
 C-förare Grupp E 
2 deltagare
 A-förare 4 WD 
9 deltagare
 A-förare 2 WD 
15 deltagare
 B-förare 4 WD 
1 deltagare
 B-förare 2 WD 
4 deltagare
 C-förare 4 WD 
3 deltagare
 C-förare 2 WD 
5 deltagare

SS-tider
Fisketjärn
8700m
Resbol
5490m
Tomta
8370m
Flokerud
7580m
 On SS 1 
87 st
 After SS 1 
87 st
 On SS 2 
81 st
 After SS 2 
81 st
 On SS 3 
77 st
 After SS 3 
77 st
 On SS 4 
Struken
 After SS 4 
Struken
Borgvik
13050m
 On SS 5 
71 st
 After SS 5 
71 st

Övriga listor
 Totallista 
89 deltagare
 Bestraffningar 
1 deltagare
 Brutna 
19 deltagare

Press

Valid HTML 4.01! Valid CSS!