Svenska English
Raceconsulting

Race Consultings resultattjänst

Varvloppet Officiell slutlig

Klasser
 Debutant 
2 deltagare
 Ungdomsrally 
4 deltagare
 Appendix K 
6 deltagare
 A-förare 4 WD 
8 deltagare
 A-förare 2 WD 
20 deltagare
 VOC Elit A 
2 deltagare
 A-förare Grupp E 
2 deltagare
 B-förare 4 WD 
3 deltagare
 B-förare 2 WD 
16 deltagare
 VOC Elit B 
17 deltagare
 B-förare Grupp E 
3 deltagare
 C-förare 4 WD 
3 deltagare
 C-förare 2 WD 
7 deltagare
 VOC Cup 
15 deltagare
 C-förare Grupp E 
5 deltagare

SS-tider
Sparlösa
6140m
Storegården
3500m
Kolhagen
4550m
Stallberg
6760m
 On SS 1 
108 st
 After SS 1 
108 st
 On SS 2 
105 st
 After SS 2 
105 st
 On SS 3 
103 st
 After SS 3 
103 st
 On SS 4 
94 st
 After SS 4 
94 st
Kyrkås
5250m
Elingstorp
8480m
 On SS 5 
92 st
 After SS 5 
92 st
 On SS 6 
90 st
 After SS 6 
90 st

Övriga listor
 Totallista 
111 deltagare
 Bestraffningar 
17 deltagare
 Brutna 
21 deltagare

Press

Valid HTML 4.01! Valid CSS!