Svenska English
Raceconsulting

Race Consultings resultattjänst

Skutskärsratten Officiell slutlig

Klasser
 A-förare 4 WD 
4 deltagare
 A-förare 2 WD 
9 deltagare
 Appendix K 
7 deltagare
 VOC Elit A/N1 A 
3 deltagare
 A-förare Grupp E 
2 deltagare
 B-förare 4 WD 
3 deltagare
 B-förare 2 WD 
4 deltagare
 VOC Elit B/N1 B 
2 deltagare
 B-förare Grupp E 
1 deltagare
 C-förare 4 WD 
1 deltagare
 C-förare 2 WD 
6 deltagare
 VOC Cup / N1 C 
4 deltagare
 C-förare Grupp E 
3 deltagare
 Ungdomsrally 
8 deltagare
 Debutant 
2 deltagare

SS-tider
Gårdskär 1
7600m
Strömsberg 1
15200m
Gårdskär 2
7600m
Strömsberg 2
15200m
 On SS 1 
54 st
 After SS 1 
54 st
 On SS 2 
51 st
 After SS 2 
51 st
 On SS 3 
47 st
 After SS 3 
47 st
 On SS 4 
45 st
 After SS 4 
45 st

Övriga listor
 Totallista 
57 deltagare
 Bestraffningar 
1 deltagare
 Brutna 
12 deltagare

Press

Valid HTML 4.01! Valid CSS!